Dịch vụ

Pre-dịch vụ hậu mãi quá trình
Process 1: Dòng chuyến đi ban đầu báo giá
Quy trình 2: Khách hàng Thiết kế Truyền thông
Quy trình 3: Sửa đổi các kế hoạch
Quy trình 4: Xác định kế hoạch
Quy trình 5: Ký kết hợp đồng, thu thập Trả trước
Process 6: Dự án Chấp nhận thực hiện hàng

Sau khi quá trình dịch vụ hậu mãi
Quy trình 1: Sửa chữa hàng
Quy trình 2: Trả lời trong thời gian
Quy trình 3: Số điện thoại liên lạc
Process 4: Điện thoại Sửa chữa Sửa chữa Dòng
Process 5: Khách hàng đánh giá Ghi
Process 6: Tóm tắt các vấn đề cải thiện

faefsefe