trường hợp khách hàng

Philips Lighting --- Sun Flower

sản phẩm hợp tác: 32HT Dòng Robot máy giàn.

gfthk (4)
gfthk (5)
sfefs

trục trung tâm --- phần xe đạp

Trục kiểu một-hai giàn dây chuyền sản xuất tự động.

gfthk (1)
gfthk (2)
gfthk (3)