บริการ

ก่อนการขายบริการกระบวนการ
กระบวนการที่ 1: Field Trip เริ่มต้นใบเสนอราคา
ในกระบวนการที่ 2: การออกแบบการสื่อสารของลูกค้า
กระบวนการที่ 3: การปรับเปลี่ยนแผน
กระบวนการ 4: กำหนดแผน
กระบวนการที่ 5: การลงนามในสัญญาการจัดเก็บภาษีการชำระเงินล่วงหน้า
กระบวนการที่ 6: การยอมรับโครงการการดำเนินงานของลูกค้า

บริการหลังการขายขั้นตอน
กระบวนการที่ 1: การซ่อมของลูกค้า
ในกระบวนการที่ 2: การตอบกลับในเวลาที่
กระบวนการที่ 3: การสื่อสารโทรศัพท์
4 กระบวนการ: โทรศัพท์สนามซ่อมแซม
กระบวนการที่ 5: การประเมินผลของลูกค้าบันทึก
กระบวนการที่ 6: บทสรุปของการปรับปรุงปัญหา

faefsefe