Service

Pre-service process
Process 1: Fält resa Initial citat
Process 2: Customer Communication Design
Process 3: Ändra planen
Process 4: Bestäm planen
Process 5: Kontrakt, samla förskotts
Process 6: projektgenomförande kundens godkännande

Service efter försäljning process
Process 1: Kund Reparation
Process 2: Svara i tid
Process 3: Telefonkommunikation
Process 4: Telefon Reparation Field Reparation
Process 5: Kund Utvärdering Record
Process 6: Sammanfattning av de frågor Förbättring

faefsefe