сервис

Пре продаје услуга процес
Процес 1: Излет Први цитат
Процес 2: Кориснички Комуникација Дизајн
Процес 3: Измена план
процес 4: Утврдити план
процес 5: Потписивање уговора, прикупљање активна
процес 6: Имплементација пројекта Кориснички Прихватање

Након продаје услуга процес
Процес 1: Кориснички Поправка
Процес 2: Одговори на време
Процес 3: Телефон комуникација
процес 4: Телефон Поправка поље Ремонт
процес 5: Корисник Евалуација Рекорд
процес 6: Преглед питања унапређења

фаефсефе