shërbim

Para-shitjes Procesi
Procesi 1: Field udhëtim fillestare citat
Procesi 2: Komunikimi Customer Dizajni
Procesi 3: Modifiko plan të
procesit 4: Përcaktoni plan të
procesit 5: nënshkrimin e një kontrate, të mbledhur parapagimet
Procesi 6: Projekti Customer Zbatimi Pranimi

Pas procesit të shitjes
Procesi 1: Repair Customer
Procesi 2: Përgjigje në kohë
Procesi 3: Telephone Komunikimi
Procesi 4: Telefoni Repair Field Repair
Procesi 5: Customer Vlerësimi Record
Procesi 6: Përmbledhje e çështjeve Përmirësimi

faefsefe