Adeega

Pre-iibinta habka adeega
Hab-1: Field safar Bilowga oraah
Hab-2: Macaamiisha Isgaarsiinta Design
Hab-3: Badalayo qorshaha
Hab-4: Go'aaminta qorshaha
Hab-5: Saxiixa heshiis, qadimaada ururinta
Hab-6: Project Aqbalaada Hirgelinta Customer

Kadib markii geedi socodka adeegga iibka
Hab-1: Repair Customer
Hab-2: Reply wakhtiga
Hab-3: Telephone isgaarsiinta
Hab-4: Telephone Repair Field Repair
Hab-5: Customer Qiimeynta Record
Hab-6: Kooban ee Horumarinta Arimaha

faefsefe