ဝန်ဆောင်မှု

pre-အရောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်
လုပ်ငန်းစဉ် 1: ကွင်းဆင်းခရီးစဉ်ကနဦး quotation အ
Process ကို 2: ဖောက်သည်ဆက်သွယ်ရေးဒီဇိုင်း
လုပ်ငန်းစဉ် 3: ဒီအစီအစဉ်ကို Modify
လုပ်ငန်းစဉ် 4: ဒီအစီအစဉ်ကိုဆုံးဖြတ်
ကြိုတင်ငွေပေးချေခြင်းစုဆောင်းတစ်စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ: လုပ်ငန်းစဉ် 5
လုပ်ငန်းစဉ် 6: Project မှအကောင်အထည်ဖော်ရေးဖောက်သည်လက်ခံ

အရောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အားပြီးနောက်
ဖောက်သည်ပြုပြင်ခြင်း: လုပ်ငန်းစဉ် 1
Process ကို 2: အချိန်အတွက်စာပြန်ရန်
လုပ်ငန်းစဉ် 3: တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေး
လုပ်ငန်းစဉ် 4: တယ်လီဖုန်းပြုပြင်ခြင်းကွင်းဆင်းပြုပြင်ရေး
လုပ်ငန်းစဉ် 5: ဖောက်သည်အကဲဖြတ်မှတ်တမ်း
Process ကို 6: ကိစ္စများတိုးတက်မှု၏အကျဉ်းချုပ်

faefsefe