perkhidmatan

Perkhidmatan pra-jualan proses
Proses 1: Field perjalanan awal petikan
Proses 2: Customer Communication Design
Proses 3: Ubah suai rancangan
Proses 4: Menentukan pelan
Proses 5: Menandatangani kontrak, mengumpul bayaran terdahulu
Proses 6: Projek Penerimaan Pelaksanaan Pelanggan

Perkhidmatan selepas jualan proses
Proses 1: Customer Repair
Proses 2: Balas Masa
Proses 3: Telefon komunikasi
Proses 4: Telefon Repair Field Repair
Proses 5: Penilaian Pelanggan Rekod
Proses 6: Ringkasan Improvement Issues

faefsefe