सेवा

पूर्व-विक्री सेवा प्रक्रिया
प्रक्रिया 1: फील्ड ट्रिप आरंभिक अवतरण
प्रक्रिया 2: ग्राहक कम्युनिकेशन डिझाईन
प्रक्रिया 3: सुधारित योजना
प्रक्रिया 4: योजना निश्चित
आगाऊ भरणा गोळा एक करार साइन इन: प्रक्रिया 5
प्रकल्प अंमलबजावणी ग्राहक स्वीकार: प्रक्रिया 6

नंतर विक्री सेवा प्रक्रिया
प्रक्रिया 1: ग्राहक दुरुस्ती
प्रक्रिया 2: उत्तर वेळ
प्रक्रिया 3: टेलिफोन संवाद
प्रक्रिया 4: टेलिफोन दुरुस्ती फील्ड दुरुस्ती
प्रक्रिया 5: ग्राहक मूल्यांकन रेकॉर्ड
प्रक्रिया 6: मुद्दे सुधारणा सारांश

faefsefe