үйлчилгээ

Өмнөх борлуулалт үйлчилгээний үйл явц
явц 1: Хээрийн аялал Эхний ишлэл
үйл явц 2: Хэрэглэгчийн Харилцаа холбооны дизайн
үйл явц 3: өөрчлөх төлөвлөгөө
процесс 4: төлөвлөгөөг тодорхойлох
, урьдчилсан төлбөр хураах гэрээ: Процесс 5
явц 6: Төсөл хэрэгжүүлэх Хэрэглэгчийн хүлээн зөвшөөрөх

Дараа борлуулалтын албаны үйл ажиллагаа
явц 1: Хэрэглэгчийн засвар
явц 2: дотор хариулах цаг хугацааны
үйл явц 3: Утас холбооны
үйл явц 4: Утас засвар Хээрийн засварлах
үйл явц 5: Хэрэглэгчийн үнэлгээ Record
явц 6: асуудлууд сайжруулах тойм

faefsefe