ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

ചാങ്ഴൌ് ജ്ഹംഹന്ഗ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്

വിലാസം

1022, കെട്ടിടം 1 ത്ത വാണിജ്യ പ്ലാസ, ക്സിന്ബെഇ ജില്ല, ചാങ്ഴൌ് സിറ്റി, ജിയാൻങ്ങ്സു പ്രവിശ്യ ചൈന

ഇ-മെയിൽ

ഫോൺ

+86 0519-81001800

+86  18118018629

മണിക്കൂറുകൾ

Monday ~ Friday

9:00 am ~ 5:00 pm

 

'

ഞങ്ങളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടോ?