სამსახურის

წინასწარი გაყიდვების სამსახური პროცესი
პროცესი 1: საველე მოგზაურობა პირველადი ციტატა
პროცესი 2: მომხმარებელთან კომუნიკაციის დიზაინი
პროცესი 3: შეცვლა გეგმა
პროცესი 4: განსაზღვრეთ გეგმა
პროცესი 5: კონტრაქტი, შეგროვება წინასწარგადახდების
პროცესი 6: პროექტის განხორციელების მომხმარებელთა მიღება

მას შემდეგ, რაც გაყიდვების სამსახური პროცესი
პროცესი 1: მომხმარებელთა რემონტი
პროცესი 2: პასუხის დროს
პროცესი 3: კავშირის
პროცესის 4: ტელეფონი რემონტი საველე სარემონტო
პროცესი 5: კლიენტის შეფასების ჩანაწერების
პროცესი 6: მიმოხილვა საკითხთა გაუმჯობესება

faefsefe