მომხმარებელთა შემთხვევაში

Philips Lighting --- Sun Flower

თანამშრომლობის პროდუქტი: 32HT Line Robot ფერმების მანქანა.

gfthk (4)
gfthk (5)
sfefs

ცენტრალური ღერძი --- წილი bicycle

Axle ტიპის ერთ-ორ ფერმების ავტომატური საწარმოო ხაზი.

gfthk (1)
gfthk (2)
gfthk (3)