שֵׁרוּת

שירות טרום מכירות תהליך
Process 1: ציטוט ראשוני על Field Trip
תהליך 2: עיצוב תקשורת לקוחות
תהליך 3: שנה את תוכנית
תהליך 4: קביעת תוכנית
תהליך 5: חתימה על חוזה, איסוף תשלומים מראש
תהליך 6: קבלת לקוחות יישום הפרויקט

לאחר תהליך שירות מכירות
תהליך 1: תיקון לקוחות
תהליך 2: תגובה בזמן
תהליך 3: טלפון תקשורת
תהליך 4: תיקון שדה טלפון תיקון
תהליך 5: שיא הערכת לקוחות
תהליך 6: סיכום של שיפור סוגיות

faefsefe