במקרה של לקוחות

פיליפס תאורה --- פרח שמש

מוצר שיתוף פעולה: מכונת מסבך קו רובוט 32HT.

gfthk (4)
gfthk (5)
sfefs

ציר מרכזי --- אופני נתח

Axle-סוג אחד-על-שניים מסבך קו ייצור אוטומטי.

gfthk (1)
gfthk (2)
gfthk (3)