Service

Pre-muag kev pab cuam txheej txheem
txheej txheem 1: Teb txawv tebchaws Initial hais
txheej txheem 2: Neeg Kev sib txuas lus tsim
txheej txheem 3: Hloov lub hom phiaj
txheej txheem 4: Txiav txim seb lub hom phiaj
txheej txheem 5: Kos npe rau daim ntawv cog lus, sau prepayments
txheej txheem 6: Project siv neeg txais

Tom qab kev muag khoom cov kev pab txoj kev
txheej txheem 1: Neeg Kho
txheej txheem 2: ntawv cia Ncua nyob rau hauv lub sij hawm
txheej txheem 3: Xov tooj kev sib txuas lus
txheej txheem 4: Xov tooj Kho Teb Kho
txheej txheem 5: Neeg Kev luj xyuas cov ntaub ntawv
txheej txheem 6: Txoj kev teeb meem Improvement

faefsefe