Υπηρεσία

Pre-sales διαδικασία εξυπηρέτησης
Διαδικασία 1: Πεδίο ταξίδι αρχική προσφορά
Διαδικασία 2: Ο πελάτης Σχεδιασμός Επικοινωνίας
Διαδικασία 3: Τροποποίηση του προγράμματος
Διαδικασία 4: Καθορίστε το σχέδιο
Διαδικασία 5: Υπογραφή σύμβασης, συλλογή προκαταβολές
Μέθοδος 6: Σχέδιο Αποδοχής Εφαρμογή Πελάτη

Μετά τη διαδικασία την υπηρεσία πωλήσεων
Διαδικασία 1: Επισκευή Πελατών
Διαδικασία 2: Απάντηση στο χρόνο
Διαδικασία 3: Τηλεφωνική επικοινωνία
Διαδικασία 4: Τηλέφωνο Επισκευή πεδίο Επισκευή
Διαδικασία 5: Πελάτης Αξιολόγηση Εγγραφή
Διαδικασία 6: Σύνοψη της βελτίωσης Θέματα

faefsefe