Обслужване

Предварителни продажби на услуги процес
Процес 1: Посещение Първоначална оферта
Процес 2: Клиент Communication Design
Process 3: Промяна на план
Процеса 4: Определяне на план
Процеса 5: Сключване на договор, събиране на предварителни плащания
Process 6: Изпълнение на проекти на клиенти Приемане

Следпродажбено обслужване процес
Процес 1: Клиент Ремонт
Процес 2: Отговор във времето
процес 3: телефонни комуникации
Процес 4: Телефон Ремонт Поле Ремонт
Process 5: Клиент оценка Запис
Process 6: Обобщение на Подобряване въпроси

faefsefe